בתים

כפר ויתקין

בית בגודל של כ- 240 מ"ר על מגרש ששטחו 500 מ"ר.

הבית תוכן כקובייה שהתחלקה לארבע, כאשר

חלקן קיבלו הסטה. ההסטה נוצרה על מנת לקבל מבטים רחוקים וחלל חצר פתוח ומעניין.